Eight-Lex Sp. z o.o.

Zakres działalności

Spółka EIGHT-LEX, przy udziale współpracujących banków krajowych oraz instytucji finansowych z udziałem kapitału z obszaru Unii Europejskiej, prowadzi kompleksowe postępowania w zakresie:

  1. Pomoc w finansowaniu bieżących potrzeb podmiotów wskazanych w podstronach, w trybie overdraft,

  2. Pomoc w finansowaniu projektów inwestycyjnych krótko- oraz długoterminowych ( w tym emisji obligacji), na potrzeby podmiotów wskazanych w podstronach,

  3. Windykacji prawidłowo udokumentowanych wierzytelności oraz należności powstałych w obrocie gospodarczym, w tym także z zastosowaniem faktoringu, z kompleksową obsługą prawną tych procesów finansowych.

W uzasadnionych przypadkach, w oparciu o indywidualne uzgodnienia z Klientem, istnieje możliwość skredytowania przez nas na rzecz naszego Klienta, należności z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych.

Wszelkie podejmowane przez nas czynności, są realizowane ściśle według wskazań naszego klienta, oraz przy bezwzględnym rygorze zachowania norm, zawartych w treści obowiązujących przepisów prawa.