Eight-Lex Sp. z o.o.

Zakres działalności

Wykonujemy czynności w zakresie klasycznej obsługi windykacyjnej, realizowanej w oparciu o już istniejące tytuły wykonawcze, jak i kompleksowo, poprzez realizację zleconych czynności obejmujących całość działań procesowych oraz negocjacyjnych i mediacyjnych /jeżeli zaistnieje tego konieczność/, oraz egzekucyjnych, realizowanych w oparciu o tytuły egzekucyjne uzyskane przez nasz zespół radców prawnych i adwokatów.

W uzasadnionych przypadkach, w oparciu o indywidualne uzgodnienia z Klientem, istnieje możliwość skredytowania przez nas na rzecz naszego Klienta, należności z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych. Wszelkie podejmowane przez nas czynności, są realizowane ściśle według wskazań naszego klienta, oraz przy bezwzględnym rygorze zachowania norm etycznych, zawartych w przepisach prawa.

Niezależnie od powyższego, w naszej ofercie umieściliśmy także czynności, w zakresie możliwości wykorzystania doświadczonego zespołu pracowników naszej Spółki i współpracujących specjalistów różnych branż dla celów związanych z realizacją zleconej przez naszych Klientów szeroko rozumianych strategii inwestycyjnych i organizacyjnych.

Wskazany wyżej zakres nie wyczerpuje wachlarza możliwości, jakie mogą się pojawiać w przyszłości lub jakie już istnieją. Celem jego ewentualnego uzupełnienia zapraszamy do konsultacji z naszymi specjalistami.