Eight-Lex Sp. z o.o.

Informacje o firmie

Spółka z o.o. „EIGHT-LEX” istnieje w rejestrach KRS od 1995 roku.

W jej strukturze funkcjonują:

  • Kancelaria Inkaso wraz z Biurem Prawnym
  • Biuro Doradztwa i Pośrednictwa Inwestycyjnego
  • Biuro Pośrednictwa Handlowego w Obrocie Krajowym i Zagranicznym

W ramach powyższego zakresu działalności prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ich tworzenia i obsługi działalności bieżącej klienta, doradztwa finansowoprawnego, inwestycji oraz windykacji - z uwzględnieniem kompleksowych postępowań tak procesowych jak i pozaprocesowych.

W okresie 2003r. - 2007r., działaliśmy jako Kancelaria Inkaso „EIGHT-LEX” Sp. z o.o., zajmując się głównie windykacją należności oraz zleconym obrotem wierzytelnościami na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również postępowaniami oddłużeniowymi. Od roku 2008 nasza działalność została rozszerzona o dalsze elementy, zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

W tym czasie prowadziliśmy równolegle obsługę jednostek samorządowych w zakresie przekształceń, oddłużania i komercjalizacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz obsługę niektórych agencji Skarbu Państwa.

W ślad za zmianami gospodarczymi i potrzebami naszych klientów, dostosowaliśmy formę działalności Spółki i po przekształceniach w roku 2007, wróciliśmy do pierwotnej nazwy „EIGHT-LEX” Spółka z o.o., rozszerzając jednocześnie dotychczasowy zakres działalności o doradztwo i pośrednictwo inwestycyjne oraz obrót nieruchomościami pod indywidualne potrzeby klientów i na ich zlecenie, jak również o pośrednictwo kapitałowe i handlowe.

Nasze umowy w zakresie współpracy opracowywane są indywidualnie stosownie do potrzeb każdego Klienta z uwzględnieniem charakterystyki Jego środowiska gospodarczego. Zespół doświadczonych prawników oraz specjalistów różnych branż, gwarantuje najwyższy poziom profesjonalizmu świadczonych przez nas usług i absolutną dyskrecję, co w obecnych realiach gospodarczych jest absolutną koniecznością.